Kata Hubung

 • Lengkapkan ayat di bawah dengan memilih perkataan yang paling sesuai.
  • 1. Penglihatan nenek saya __________ lama __________ kabur.
   • A) entah....entah
   • B) makin....makin
   • C) sedangkan....entah
   • D) sama ada....atau
  • 2. Bangunan __________ sedang dibina itu dijangka akan siap pada bulan Oktober tahun depan.
   • A) serta
   • B) dan
   • C) bahawa
   • D) yang
  • 3. Perompak masuk ke rumah teres itu __________ semua penghuninya sedang nyenyak tidur.
   • A) ketika
   • B) setelah
   • C) jika
   • D) sementara
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.