Kata Pascakata dan Kata Bantu

 • Lengkapkan ayat di bawah dengan memilih perkataan yang paling sesuai.
  • 1. Tidak terkira __________ kaki ini akibat disengat oleh seekor lipan.
   • A) peritnya
   • B) sihatnya
   • C) payahnya
   • D) sakitnya
  • 2. Saya __________ melawat ke pameran itu bersama dengan rakan sekelas pada minggu lepas.
   • A) pernah
   • B) akan
   • C) sedang
   • D) mesti
  • 3. __________ Pak Su memandu kereta sehingga kami boleh sampai ke Kuantan dalam tempoh satu jam sahaja.
   • A) Pantasnya
   • B) Cepatnya
   • C) Perlahannya
   • D) Lajunya
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.