Kata Penegas, Kata Nafi dan Kata Pemeri

 • Lengkapkan ayat di bawah dengan memilih perkataan yang paling sesuai.
  • 1. __________ saya memilih untuk melanjutkan pelajaran dalam jurusan undang-undang tetapi atas desakan keluarga.
   • A) Tidak
   • B) Memang
   • C) Bukan
   • D) Adalah
  • 2. Segala fitnah Suraya terhadapnya __________ tidak benar.
   • A) adalah
   • B) ialah
   • C) bukan
   • D) memang
  • 3. Mengapa __________ dia masih lagi duduk di situ sambil tersenyum sendirian?
   • A) jua
   • B) - lah
   • C) - kah
   • D) - tah
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.