Kata Penguat

 • Pilih kata penguat yang sesuai bagi ayat-ayat yang berikut.
  • 1. Jalan cerita telemovie yang ke udara pada ketika ini __________ menyedihkan.
   • A) benar
   • B) amat
   • C) nian
   • D) sekali
  • 2. Udara di kaki bukit pada waktu pagi nyaman __________.
   • A) agak
   • B) terlalu
   • C) paling
   • D) sungguh
  • 3. Jamil ialah peserta __________ muda menyertai ekspedisi ke Gunung Kinabalu.
   • A) paling
   • B) nian
   • C) betul
   • D) benar
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.