Kata Sendi Nama

 • Lengkapkan ayat di bawah dengan memilih perkataan yang paling sesuai.
  • 1. Penduduk kampung bermesyuarat __________ kejadian pecah rumah yang berlaku semalam.
   • A) tentang
   • B) kepada
   • C) terhadap
   • D) mengenai
  • 2. Surat itu akan saya serahkan __________ Cikgu Latifah pada pagi esok.
   • A) dengan
   • B) pada
   • C) kepada
   • D) demi
  • 3. Kita mestilah cinta __________ alam sekitar __________ cara menjaga kebersihan dan keindahannya.
   • A) terhadap... demi
   • B) dengan... hingga
   • C) pada...seperti
   • D) akan... dengan
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.