Kata Tanya, Kata Seru dan Kata Perintah

 • Lengkapkan ayat di bawah dengan memilih perkataan yang paling sesuai.
  • 1. Yang berbaju hijau dan berselendang hitam itu __________?
   • A) apa
   • B) bila
   • C) siapa
   • D) di mana
  • 2. __________ usia sebenar nenek kamu?
   • A) Bagaimanakah
   • B) Bilakah
   • C) Apakah
   • D) Berapakah
  • 3. __________, awak rupanya yang sedang berselindung di sebalik dinding itu!
   • A) Hai
   • B) Eh
   • C) Wah
   • D) Nah
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.