Kata terbitan (Set 2)

 • Lengkapkan ayat di bawah dengan memilih perkataan yang paling sesuai.
  • 1. Kami menyeberangi tasik itu dengan berhati-hati supaya tidak __________.
   • A) segelincir
   • B) tergelincir
   • C) menggelincir
   • D) digelincir
  • 2. __________ tas tangan yang dikehendaki oleh pihak polis selama ini telah diberkas pagi tadi.
   • A) Perampas
   • B) Penculik
   • C) Peragut
   • D) Pencuri
  • 3. __________ telinga Zaheera cedera akibat tercucuk benda tajam.
   • A) Bergendang
   • B) Segendang
   • C) Gendang
   • D) Gegendang
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.