Kata Adjektif

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Aduan penduduk kampung __________ kelewatan bayaran itu akan diberi perhatian.
   • A) terhadap
   • B) tentang
   • C) dengan
   • D) akan
  • 2. Harga barang di kedai runcit itu __________ dan berpatutan.
   • A) besar
   • B) senang
   • C) cantik
   • D) murah
  • 3. Abang Azrul tidak jadi berkahwin dengan gadis __________ itu.
   • A) cantik
   • B) molek
   • C) tampan
   • D) kacak
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.