Kata Arah/ Kata Nafi/ Kata Pemeri (Set 2)

 • Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat-tempat kosong yang berikut.
  • 1. Mahani duduk di __________ sungai sambil berbual-bual dengan kakaknya.
   • A) samping
   • B) atas
   • C) sisi
   • D) tebing
  • 2. Para peserta acara maraton berkumpul di __________ padang sementara menunggu nama-nama mereka dipanggil.
   • A) atas
   • B) luar
   • C) sudut
   • D) tengah
  • 3. ''Sanggup kamu melakukan perbuatan terkutuk itu di __________ mata saya,'' jerkah Pak Bakar.
   • A) hadapan
   • B) antara
   • C) bawah
   • D) belakang
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.