Kata Hubung

 • Pilih kata hubung yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat-tempat kosong yang berikut.
  • 1. Yusra berlari ke arah bapanya __________ baru pulang dari pejabat.
   • A) setelah
   • B) kerana
   • C) yang
   • D) apabila
  • 2. Jahirah menjelaskan __________ buku teks itu bukan miliknya.
   • A) kerana
   • B) sungguhpun
   • C) yang
   • D) bahawa
  • 3. Encik Marzuqi berdoa __________ isterinya selamat melahirkan anak mereka yang ketiga.
   • A) yang
   • B) untuk
   • C) semoga
   • D) bahawa
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.