Kata Kerja

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Chef Wan __________ cara-cara membuat kek coklat kepada peserta kursus masakan.
   • A) mendedahkan
   • B) mempamerkan
   • C) menunjukkan
   • D) menayangkan
  • 2. Pak Ajis __________ pada pokok rendang itu untuk melepaskan penat.
   • A) beradu
   • B) bersandar
   • C) berteleku
   • D) berbaring
  • 3. Jannah __________ surat itu ke dalam sampul berwarna biru.
   • A) kemasukan
   • B) memasuki
   • C) memasukkan
   • D) termasuk
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.