Kata Kerja (Set 2)

 • Pilih kata kerja yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat-tempat kosong yang berikut.
  • 1. Mulut Aisyah __________ apabila cikgu meminta penjelasan atas ketidakhadiranya.
   • A) terkulum
   • B) tersekat
   • C) terkunci
   • D) terkatup
  • 2. Cikgu Asmah terus __________ dengan pengadil pertandingan yang berat sebelah itu.
   • A) berdebat
   • B) berucap
   • C) berhujah
   • D) berceramah
  • 3. Dato' Jamal kecewa apabila diberitahu bahawa harga saham semakin __________.
   • A) tumbang
   • B) runtuh
   • C) gugur
   • D) jatuh
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.