Kata Nama

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Pihak polis akan memberi __________yang lumayan kepada orang ramai yang memberi maklumat tentang kejadian pembunuhan itu.
   • A) jaminan
   • B) ganjaran
   • C) tebusan
   • D) tawaran
  • 2. kursus yang dianjurkan itu memberi __________kepada peserta tentang langkah-langkah meneroka bidang seni.
   • A) penyelesaian
   • B) pengertian
   • C) pendedahan
   • D) pengenalan
  • 3. ''Nurul, saya hendak __________batalkan temu janji dengan Tan Sri Arif,'' kata Datuk Azlan kepada setiausahanya.
   • A) awak
   • B) engkau
   • C) tuan
   • D) beliau
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.