Kata Penguat

 • Sebahagian daripada ayat berikut telah digarisi. Bahagian yang bergaris itu mungkin mengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak.
  • 1. Menara Kuala Lumpur itu <u>tinggi amat.</u>
   • A) terlalu tinggi.
   • B) nian tinggi.
   • C) agak tinggi.
   • D) tinggi amat.
  • 2. Permandangan di atas gunung itu <u>terlalu indah nian.</u>
   • A) terlalu indah.
   • B) terlalu nian.
   • C) terlalu nian indah.
   • D) terlalu indah nian.
  • 3. Pengorbanan ibu dan ayah terhadap saya <u>besar amat dan tidak bernilai dengan</u> wang ringgit.
   • A) besar amat dan tidak menilai dengan
   • B) amat besar dan tiada nilai dengan
   • C) amat besar dan tiada ternilai dengan
   • D) besar amat dan tidak bernilai dengan
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.