Kata Seru/ Kata Penegas/ Kata Bantu

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. ''__________, berani sungguh engkau menggangu gadis itu!'' kata Pendekar Anjang kepada Si Siak.
   • A) Cis
   • B) Oh
   • C) Nah
   • D) Eh
  • 2. Kami __________ pulang ke tanah air pada waktu cuti semester.
   • A) pernah
   • B) dapat
   • C) telah
   • D) masih
  • 3. __________ Azuan seorang yang telah tiba di pejabat.
   • A) Memang
   • B) Hanya
   • C) Lagi
   • D) Juga
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.