Kata Tanya/ Kata Perintah/ Kata Sandang

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Kasut yang __________kah awak paling suka, yang ini atau yang itu?
   • A) bagaimana
   • B) berapa
   • C) apa
   • D) mana
  • 2. ''__________ jelaskan hutangmu secepat mungkin,'' kata Azhar kepada Hussin.
   • A) Jemput
   • B) Sila
   • C) Tolong
   • D) Harap
  • 3. Pemuda __________ berbaju hijau itulah tunang kakak saya.
   • A) nya
   • B) yang
   • C) si
   • D) sang
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.