Kata Tanya/ Kata Perintah/ kata Sandang (Set 2)

 • Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat-tempat kosong yang berikut.
  • 1. __________ dia boleh terjebak dalam jenayah tersebut?
   • A) Bila
   • B) Siapa
   • C) Berapa
   • D) Bagaimana
  • 2. Perempuan tua yang bisu itu __________?
   • A) mengapa
   • B) siapa
   • C) bagaimana
   • D) apa
  • 3. Dalam masa dua jam, __________ banyak ikan yang kamu dapat?
   • A) apa
   • B) mengapa
   • C) bila
   • D) berapa
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.