Pemajmukan

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Walaupun umurnya baru __________, hidup Salikin sudah dihimpit oleh pelbagai kepayahan.
   • A) sebatang kara
   • B) setahun jagung
   • C) sebesar hama
   • D) seulas pinang
  • 2. Keuntungan yang diperoleh Puan Hajar hasil jualan kuih muih __________ pada bulan puasa.
   • A) berlepas tangan
   • B) bermandi keringat
   • C) berturun tangga
   • D) berlipat ganda
  • 3. "Walaupun cuti persekolahan akan bermula, jangan kamu semua lupa untuk membuat __________ nasihat Cikgu Nabila kepada murid-muridnya.
   • A) ulang kaji
   • B) maklum balas
   • C) ubah suai
   • D) soal selidik
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.