Pengimbuhan

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Suasana di kawasan perkampungan itu __________ dengan baik setelah ahli rukun tetangga membuat rondaan.
   • A) kawalan
   • B) mengawal
   • C) terkawal
   • D) berkawal
  • 2. Perbincangan yang diadakan itu berjaya menyelesaikan segala __________ dalam subjek tersebut.
   • A) keributan
   • B) kekacauan
   • C) kekusutan
   • D) kegemparan
  • 3. Ladang sayur-sayuran yang __________ luas itu kelihatan lengang apabila hari sudah senja.
   • A) terbentang
   • B) terpampang
   • C) terdampar
   • D) terpapar
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.