Penjodoh Bilangan (Set 2)

 • Pilih penjodoh bilangan yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat-tempat kosong yang berikut.
  • 1. Pak Daud sedang mengopek beberapa __________ kelapa di tepi rumahnya.
   • A) tangkai
   • B) biji
   • C) tandan
   • D) gugus
  • 2. Petani itu memasukkan beberapa __________ jagung yang baru dipetiknya ke dalam bakul.
   • A) tongkol
   • B) ketul
   • C) batang
   • D) tangkai
  • 3. Aidil membeli __________ surat khabar Harian Metro.
   • A) sekeping
   • B) senaskah
   • C) sehelai
   • D) selembar
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.