Ayat Majmuk

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Pemuda itu memandang kami __________ tersenyum.
   • A) serta
   • B) lagi
   • C) dan
   • D) sambil
  • 2. Zulhilmi berucap berapi-api __________ menepuk-nepuk dadanya.
   • A) tetapi
   • B) serta
   • C) kemudian
   • D) dan
  • 3. Walaupun Syafie belajar bersungguh-sungguh, __________ dia gagal dalam peperiksaan.
   • A) kemudiannya
   • B) sebaliknya
   • C) namun
   • D) padahal
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.