Ayat Majmuk (Set 2)

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Siti Nurhaliza menyanyi __________ menari.
   • A) dan
   • B) sambil
   • C) lalu
   • D) serta
  • 2. Razak mengambil sebuah buku cerita ________ membaca buku itu.
   • A) kemudian
   • B) dan
   • C) serta
   • D) lalu
  • 3. Walaupun Lokman membuat simpanan setiap bulan, __________ dia masih belum mampu lagi membeli kereta idamannya.
   • A) namun
   • B) padahal
   • C) sebaliknya
   • D) kemudiannya
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.