Kata Adjektif

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Sikap Aida yang __________ dan gemar merendah diri itu disukai ramai.
   • A) pemurah
   • B) arif
   • C) penolong
   • D) lebih
  • 2. Pemuda itu sasa dan __________ badannya.
   • A) indah
   • B) elok
   • C) kekar
   • D) bagus
  • 3. Pohon itu __________ kerana kekurangan vitamin.
   • A) kerdil
   • B) nipis
   • C) renek
   • D) kecil
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.