Kata Arah

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Fazira meletakkan jambangan bunga yang digubahnya di __________ ruang tamu.
   • A) samping
   • B) sisi
   • C) sudut
   • D) penjuru
  • 2. Hidayah menyembunyikan dirinya di __________ bilik selepas dimarahi oleh ibunya.
   • A) dalam
   • B) sudut
   • C) pinggir
   • D) tepi
  • 3. Mak Yam sentiasa berada di __________ suaminya yang terlantar sakit.
   • A) sudut
   • B) hadapan
   • C) tepi
   • D) sisi
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.