Kata Bantu

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Pertanyaan orang tua itu __________ berjawab.
   • A) pernah
   • B) sedang
   • C) belum
   • D) akan
  • 2. Ayah __________ menyiapkan tugasan itu walaupun sudah larut malam.
   • A) pernah
   • B) masih
   • C) akan
   • D) telah
  • 3. ''Awak __________ cepat agar tidak ketinggalan bas,'' gesa ibu kepada adik.
   • A) hendak
   • B) dapat
   • C) boleh
   • D) harus
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.