Kata Bantu (Set 2)

 • Pilih kata bantu yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat-tempat kosong yang berikut.
  • 1. Saya __________ menjawab semua soalan yang dikemukakan dengan sempurna.
   • A) hendak
   • B) belum
   • C) masih
   • D) dapat
  • 2. Anda __________ menggunakan penanda wacana supaya penulisan anda tepat dan berkesan.
   • A) dapatlah
   • B) hendaklah
   • C) bolehlah
   • D) telahlah
  • 3. Pengalaman-pengalaman yang pernah dialami __________ dijadikan pengajaran untuk membina masa depan yang lebih baik.
   • A) hendak
   • B) belum
   • C) harus
   • D) mahu
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.