Kata Bantu (Set 3)

 • Pilih kata bantu yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat-tempat kosong yang berikut.
  • 1. Saya __________ menjawab semua soalan yang dikemukakan dengan sempurna.
   • A) masih
   • B) dapat
   • C) belum
   • D) hendak
  • 2. Ayah __________ menyiapkan tugasan itu walaupun sudah larut malam.
   • A) akan
   • B) telah
   • C) masih
   • D) pernah
  • 3. Pengalaman-pengalaman yang pernah dialami __________ dijadikan pengajaran untuk membina masa depan yang lebih baik.
   • A) harus
   • B) mahu
   • C) belum
   • D) hendak
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.