Kata Bilangan/ Penjodoh Bilangan (Set 2)

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. __________ rakyat Malaysia perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan.
   • A) Beberapa
   • B) Setiap
   • C) Masing-masing
   • D) Sesetengah
  • 2. __________ persiapan untuk majlis hari jadinya telah dibuat oleh ibu bapanya.
   • A) Sekalian
   • B) Para
   • C) Segala
   • D) Seluruh
  • 3. __________ daripada hartanya akan didermakan kepada rumah orang-orang tua.
   • A) Semua
   • B) Sebahagian
   • C) Setengah-setengah
   • D) Sekalian
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.