Kata Ganti Nama

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Pihak polis akan menangkap __________ yang didapati menceroboh di kawasan larangan tersebut.
   • A) mana-mana
   • B) siapa-siapa
   • C) apa-apa
   • D) bila-bila
  • 2. Banglo mewah __________ kepunyaan Tan Sri Mahmod.
   • A) situ
   • B) sini
   • C) itu
   • D) sana
  • 3. ''Encik boleh hantar pesanan ini pada __________ masa sahaja,'' kata kerani itu kepada Encik Fuad.
   • A) bila-bila
   • B) mana-mana
   • C) siapa-siapa
   • D) apa-apa
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.