Kata Ganti Nama (Set 2)

 • Pilih kata ganti nama yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat-tempat kosong yang berikut.
  • 1. ''Tolong ke tepi atau __________ aku tembak nanti,'' jerit orang gila yang mengamuk itu kepada orang ramai yang mengepungnya.
   • A) kalian
   • B) mereka
   • C) awak
   • D) engkau
  • 2. ''Sekiranya __________ mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi pihak kami,'' kata jurucakap produk itu.
   • A) mereka
   • B) kalian
   • C) anda
   • D) awak
  • 3. ''__________ akan mengiringi baginda sultan ke Palembang,'' kata Dato' Patinggi kepada Laksamana.
   • A) Beta
   • B) Tuanku
   • C) Patik
   • D) Hamba
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.