Kata Ganti Nama (Set 3)

 • Pilih kata ganti nama yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat-tempat kosong yang berikut.
  • 1. ''Tolong ke tepi atau __________ akan ditembak nanti,'' jerit pegawai polis itu kepada perompak yang cuba merompak kedai emas.
   • A) awak
   • B) engkau
   • C) mereka
   • D) kalian
  • 2. Zafrul menyanyi __________ menepuk-nepuk tangannya.
   • A) lalu
   • B) dan
   • C) sambil
   • D) dengan
  • 3. ''Encik boleh menghubungi saya pada __________ masa", kata Ani kepada pemuda itu.
   • A) siapa-siapa
   • B) apa-apa
   • C) mana-mana
   • D) bila-bila
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.