Kata Hubung

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah denhgan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Perayaan sempena tahun baru itu akan dibatalkan __________ tidak mendapat permit.
   • A) kendatipun
   • B) tatkala
   • C) sekiranya
   • D) walaupun
  • 2. Orang gila itu menyanyi __________ menepuk-nepuk kepalanya.
   • A) dengan
   • B) sambil
   • C) lalu
   • D) dan
  • 3. Umum mengetahui __________ kebenaran penggunaan telefon bimbit di sekolah telah ditarik balik oleh kerajaan.
   • A) andai kata
   • B) sungguhpun
   • C) apabila
   • D) bahawa
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.