Kata Kerja

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Usaha __________ kawasan perumahan itu dilakukan dengan menanam pokok-pokok bunga.
   • A) memperindah
   • B) memperluas
   • C) memperhebat
   • D) memperbaik
  • 2. Kerja-kerja __________ jalan raya itu mengambil masa tiga bulan lamanya.
   • A) mempertingkat
   • B) memperlebar
   • C) mempercantik
   • D) memperbanyak
  • 3. Pokok bunga itu __________ apabila disinari cahaya matahari.
   • A) mengembang
   • B) memancar
   • C) menyala
   • D) memekar
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.