Kata Kerja (Set 2)

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. "Angka mangsa banjir di negeri Kelantan __________ akan meningkat," kata pemberita itu.
   • A) dijangka
   • B) diharap
   • C) ditafsir
   • D) diramal
  • 2. Usaha __________ kawasan rumah flat itu dilakukan dengan mengecat semula bangunan flat itu.
   • A) memperhebat
   • B) memperbaik
   • C) memperluas
   • D) memperindah
  • 3. Ayah ___________ kijang di hutan itu.
   • A) menjerat
   • B) menjejak
   • C) memburu
   • D) mencari
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.