Kata Kerja (Set 3)

 • Pilih Kata kerja yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat-tempat kosong yang berikut.
  • 1. Kedudukan Raziq __________ kukuh setelah dilantik sebagai pengurus syarikat tersebut.
   • A) berdiri
   • B) beransur
   • C) berjalan
   • D) bertambah
  • 2. "Angka kematian tragedi di Haiti __________ akan terus meningkat," kata pembaca berita itu.
   • A) diramal
   • B) ditafsir
   • C) dijangka
   • D) diharap
  • 3. Pak Zaid __________ apabila diberitahu bahawa rumahnya musnah dijilat api.
   • A) tergamam
   • B) terkedang
   • C) terpacul
   • D) terpukau
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.