Kata Nama

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Syarifah berhijrah ke kota untuk mengejar __________ menjadi seorang pelakon popular.
   • A) keinginan
   • B) impian
   • C) kemasyhuran
   • D) kehendak
  • 2. __________ yang dianjurkan itu banyak memberi kesedaran kepada peserta.
   • A) Upacara
   • B) Seminar
   • C) Pesta
   • D) Taklimat
  • 3. Setiap warganegara mesti patuh kepada __________ yang telah ditetapkan.
   • A) perlaksanaan
   • B) penilaian
   • C) kehendak
   • D) peraturan
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.