Kata Nama (Set 2)

 • Pilih jawapan yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat-tempat kosong berikut.
  • 1. Lima butir telur ayam dimasukkan ke dalam __________ dan dipukul hingga kembang.
   • A) kawah
   • B) mangkuk
   • C) timba
   • D) bakul
  • 2. Golongan fakir miskin boleh memohon bantuan melalui __________ untuk menampung kehidupan mereka.
   • A) Bank Negara Malaysia
   • B) Kementerian Pelajaran Malaysia
   • C) Kementerian Kesihatan
   • D) Jabatan Kebajikan Masyarakat
  • 3. Emak menyusun set pinggan mangkuk buatan China itu di atas __________.
   • A) bangku
   • B) para
   • C) para-para
   • D) pangkin
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.