Kata Penegas

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Jika Encik Syamil datang, tentu sekali isterinya akan datang __________.
   • A) memang
   • B) jua
   • C) lagi
   • D) pun
  • 2. Salji __________ turun pada musim sejuk.
   • A) hanya
   • B) lagi
   • C) sahaja
   • D) juga
  • 3. Sakinah __________ akan turut serta dalam rombongan itu.
   • A) lagi
   • B) memang
   • C) juga
   • D) sahaja
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.