Kata Penegas (Set 2)

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Hui Nie __________ mahir dalam seni jahitan.
   • A) juga
   • B) pun
   • C) lagi
   • D) memang
  • 2. __________ Batrisyia yang masih belum sampai ke sekolah.
   • A) Juga
   • B) Memang
   • C) Hanya
   • D) Sahaja
  • 3. Murid-murid sekolah __________ suka akan buku itu.
   • A) jua
   • B) lagi
   • C) hanya
   • D) memang
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.