Kata Penguat

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Polok langsat itu __________ tinggi untuk saya panjat.
   • A) paling
   • B) terlalu
   • C) benar
   • D) betul
  • 2. Lauk yang ibu masak itu __________ sedap.
   • A) benar
   • B) nian
   • C) sangat
   • D) betul
  • 3. Kelakuan kanak-kanak itu baik __________ selepas dimarahi oleh ayah mereka.
   • A) sekali
   • B) terlalu
   • C) agak
   • D) nian
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.