Kata Penguat (Set 2)

 • Pilih kata penguat yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat-tempat kosong yang berikut.
  • 1. Tubuhnya kelihatan kurus __________ setelah terlantar di hospital hampir enam bulan akibat kemalangan jalan raya.
   • A) paling
   • B) terlalu
   • C) sekali
   • D) agak
  • 2. Saya __________ bangga menjadi rakyat Malaysia kerana negara ini aman dan damai.
   • A) benar
   • B) nian
   • C) sekali
   • D) amat
  • 3. Cuaca pada pagi ini __________ cerah dan tidak ada tanda-tanda hujan akan turun.
   • A) nian
   • B) cukup
   • C) terlalu
   • D) sungguh
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.