Kata Perintah

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. ''__________ biarkan adik kamu bermain di tepi jalan,'' pesan ibu kepada kakak.
   • A) Tolong
   • B) Usah
   • C) Harap
   • D) Sila
  • 2. ''__________ ambil lencana masing-masing dan sematkan di baju kalian,'' kata pegawai itu kepada para pelatihnya.
   • A) Minta
   • B) Tolong
   • C) Sila
   • D) Jemput
  • 3. __________ menceroboh kawasan larangan demi keselamatan kamu.
   • A) Jangan
   • B) Tolong
   • C) Jemput
   • D) Harap
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.