Kata Sendi Nama

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Sofi dan Daud kena marah __________ Cikgu Asmadi kerana berbuat bising di dalam kelas.
   • A) terhadap
   • B) dengan
   • C) akan
   • D) oleh
  • 2. Linda menggantung bingkai gambar itu __________ dinding bilik tidurnya.
   • A) pada
   • B) dalam
   • C) di
   • D) ke
  • 3. Sheeda mula bekerja __________ pukul 8 pagi hingga ke pukul 4 petang.
   • A) daripada
   • B) dari
   • C) pada
   • D) dalam
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.