Kata Seru (Set 2)

 • Pilih kata seru yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat-tempat kosong yang berikut.
  • 1. __________, berani kamu menceroboh bilik saya!
   • A) Wah
   • B) Cis
   • C) Ah
   • D) Nah
  • 2. __________, cantik betul kasut awak!
   • A) Ah
   • B) Nah
   • C) Amboi
   • D) Cis
  • 3. __________, bisa betul sengatan lipan ini!
   • A) Amboi
   • B) Aduhai
   • C) Aduh
   • D) Cis
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.