Kata Tanya

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. __________kah yang berani mengalihkan buku-buku dia?
   • A) Mengapa
   • B) Apa
   • C) Bila
   • D) Siapa
  • 2. ''__________kah harga sekilo daging ayam ini?'' tanya Puan Noraini kepada penjual itu.
   • A) Berapa
   • B) Apa
   • C) Bagaimana
   • D) Mengapa
  • 3. __________kah dia berjumpa dengan guru kaunseling?
   • A) Berapa
   • B) Bagaimana
   • C) Mengapa
   • D) Bila
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.