Kata Tanya (Set 2)

 • Pilih kata tanya yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat-tempat kosong yang berikut.
  • 1. Yang __________ satukah kereta kereta milik ibu awak?
   • A) mengapa
   • B) mana
   • C) berapa
   • D) apa
  • 2. ''__________ yang akan membuat keputusan berhubung kes buli itu?'' soal Cikgu Zainal
   • A) Siapakah
   • B) Sesiapakah
   • C) Bilakah
   • D) Bagaimanakah
  • 3. Kaedah ini memang bagus dan berkesan, tetapi __________ untuk merialisasikannya?
   • A) mengapakah
   • B) bilakah
   • C) siapakah
   • D) bagaimanakah
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.