Pemajmukan

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Khadijah berasa __________ dengan sikap Marwan yang suka berpura-pura dihadapannya.
   • A) tawar hati
   • B) rendah diri
   • C) iri hati
   • D) puas hati
  • 2. Ibu bapa perlu menunaikan __________ kepada anak-anak dengan sebaik-baiknya.
   • A) tolak-ansur
   • B) tanggungjawab
   • C) kerjasama
   • D) tunjuk-ajar
  • 3. Karnival Jualan Gudang yang sedang berlangsung memberi peluang kepada pengunjung __________ dengan harga yang lebih murah.
   • A) mengubah suai
   • B) menokok tambah
   • C) mengemas kini
   • D) membeli-belah
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.