Penggandaan

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Percakapan Mashitah yang selalu __________ itu membuatkan kami tawar hati.
   • A) ulang-alik
   • B) kumat-kamit
   • C) duduk-dadak
   • D) bolak-balik
  • 2. Kebanyakan masalah keruntuhan akhlak anak-anak berpunca daripada ibu bapa yang __________.
   • A) bergotong-royong
   • B) bertungkus-lumus
   • C) bercerai-berai
   • D) bertegur-tegur
  • 3. Suasana di taman saya __________ apabila menjelang tengah malam.
   • A) sunyi-sepi
   • B) hingar-bingar
   • C) haru-biru
   • D) segar-bugar
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.