Pengimbuhan

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Pak Yunus __________ pada pohon beringin itu untuk melepaskan lelah.
   • A) berjuntai
   • B) bersandar
   • C) bergantung
   • D) berbaring
  • 2. Tikar mengkuang itu __________ di anjung rumah.
   • A) terdampar
   • B) terlambal
   • C) terbuka
   • D) terhampar
  • 3. Hisyam __________ kesakitan apabila kakinya terpijak paku.
   • A) melaung
   • B) meneriak
   • C) menjerit
   • D) melalak
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.