Decimals (Set 2)

 • Please answer all questions.
  • 1. 5.43 + 6.8 + 8.54 =
   • A) 19.34
   • B) 20.77
   • C) 20.97
   • D) 21.44
  • 2. Subtract 9.65 from 17.3.
   • A) 6.65
   • B) 7.25
   • C) 7.65
   • D) 7.95
  • 3. Which of the following is <b>not</b> true?
   • A) `@4{4/10}@` = 4.4
   • B) `@7{3/10}@` = 7.3
   • C) `@6/100@` = 0.16
   • D) `@58/100@` = 0.58
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.